Γενικά, Δείκτης Μάζας Σώματος

Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ)

Τι είναι ο Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ);

Ο ΔΜΣ είναι ένας δείκτης που χρησιμοποιείται ώστε να κατατάξουμε τα άτομα ανάλογα με το ύψος και το βάρος τους σε λιποβαρή, Συνέχεια ανάγνωσης «Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ)»

Advertisement